החכמה HAKHOKHMA


  
Israel ram Chanchin thar HAKHOKHMA (Finvarna) Kartin chhuak... עיתון שבועי לבני מנשה
HOME PageKEIMAHNI אנחנוISRAELMIZORAMRam dangTualchhungPhone DirectoryFiamthuShidukhRadio/Tv B.MMember FileMipui FileWebsite'sFakna פרסומותCHANCHINBUHO MAI MAISPORT'SבעבריתForumShabat Luh hunArticle
 
בס"ד

 

        hakhokhma@walla.com

a liana CHAT-na --> here

HAKHOKHMA Toolbar download

   
Thil Thar

HAKHOKHMA Man & Woman of the Year 2009
תאריך: 10.01.2010 02:52

Hebrew zirna
תאריך: 11.12.2009 09:24

Truma
תאריך: 06.12.2009 00:15

Birth day Hebrew a chhutna
תאריך: 16.09.2009 02:23

מבזק חדשות Chanchin thar Hebrew in
תאריך: 29.06.2009 03:26

   
מזג האויר , Weather

 Vawiin khaw awmdan 

K.Arba---------    19 - 30 Co     

Nitsan----------   26 - 30 Co

Afula------------   26 - 33 Co

Sderot----------   26 - 30 Co   

Beit El-----------   19 - 30 Co

Aizawl-----------   25 - 28 Co


Calendarתמוז - אב ה'תש"ע


יולי 2010
ראשוןשנישלישירביעיחמישיששישבת
        1
י"ט תמוז

2
כ' תמוז

3
כ"א תמוז

4
כ"ב תמוז

5
כ"ג תמוז

6
כ"ד תמוז

7
כ"ה תמוז

8
כ"ו תמוז

9
כ"ז תמוז

10
כ"ח תמוז

11
כ"ט תמוז

12
א' אב

13
ב' אב

14
ג' אב

15
ד' אב

16
ה' אב

17
ו' אב

18
ז' אב

19
ח' אב

20
ט' אב
תענית
21
י' אב

22
י"א אב

23
י"ב אב

24
י"ג אב

25
י"ד אב

26
ט"ו אב

27
ט"ז אב

28
י"ז אב

29
י"ח אב

30
י"ט אב

31
כ' אב

   
Kishurim

HAKHOKHMA
Megazine  

  
HAKHOKHMA facebook 
 
Sport Live

Benei Menashe SKYPE

Radio HAKHOKHMA 

 HAKHOKHMA
Album 
 
   
בעברית

תחקיר מיוחד על הקשר המיסיונרי של בני מנשה הוצג על ידי יו"ר יד לאחים    התחקיר מצביע על כך שרבים מהמכנים עצמם בני מנשה הם נוצרים אדוקים שמבקשים לעלות לישראל בגלל היותה מקום הולדתו של ישו * עדויות מהימנות מצביעות על כך שהמיסיונרים שבקרב קבוצות אלו מפיצים את בשורתם, בדיוק בהתאם למסורות האוונגליות שעל פיהן הוכשרו על ידי מיסיונרים * הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ: "תהיה זו איוולת וסכנה פיזית ורוחנית להעלות את עולים ארצה ולהכריז עליהם כיהודים"
            הכתבה המלאהכאן......              עוד כתבה 2  כאן....

                               קול בכי של בן מנשה       משה אילן

      כתוב בתורה שלנו בפרשת וישב "ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרוג את אחינו וכסינו את דמו: לכו ונמכרנו לישמעאלים וידנו אל תהי בו כי אחינו בשרנו הוא וישעו אחיו: ויעברו אנשים מדינים סחרים וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור וימכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף ויביאו את יוסף מצרימה:"  כאן אנו רואים שיוסף אבי מנשה אבינו שאחיו מכרו והוגלה לארץ נכרי לפי המלצת יהודה, אם כך יוסף אבינו המסכן יצא לגלות לא מרצונו, אלא על ידי אחיו .

      אני בטוח שיוסף אבינו הצדיק היה מאוד רוצה לחזור לאביו יעקב אבינו לארץ הקודש, אך הוא לא עשה למרות יכולתו כי הוא היה מלך במצרים, אני בטוח שגם מכל אחיו שהוא היה מי שהכי יודע חשיבות לחיות ולשבת בארץ לפי בקשתו להיקבר בארץ ולפי כל התורה שאביו לימד אותו יותר מאחים שלו, למרות כל זה בחר יוסף אבינו לא לחזור לארץ ומעדיף להישאר בגלות, אלא מה, רק בשביל לא לבזות את אחיו מול אביו יעקב, כי אם הוא היה חוזר ויעקב היה מגלה מה אחיו ויהודה עשו לו, הוא פחד שאביו היה יכאס ויקלל אותם חו"ש ושלא יהיו המשך של עם ישראל של י"ב שבטים, כך יוסף אבינו הגן על עם ישראל למרות כל מה שעשו לו, ובזכותו עם ישראל מחזיק וממשיך להתקיים.

    ואחרי כמה זמן הקב"ה הוציא אותנו ממצרים מארץ הגלות ביד חזקה וישבנו בארץ הקודש, אך שוב פעם בתקופת בית ראשון במאה ה-8 לפנה"ס הוגלנו לארץ נכר על ידי נבוכדנצר מלך בבל לא מרצוננו, ומשם בגלל כל מיני צרות וענוים על ידי נכרים ברחנו לכיוון המזרח עד להכי רחוק מארצינו לארץ שזורחת השמש לסין, ומסין שוב בגלל הצרות וענוים על ידי המלך שם שהרס לנו את כל הזכרונות על המסורת ושרף לנו את ספר התורה שלנו , שוב חלק מאיתנו (שבט מנשה) ברחנו לכיוון המערב והגענו לצפון מזרח הודו, ושם לא היה לנו כמעט שום דבר על זכרונות ליהדות חוץ מסיפורים של ההסטוריה וכמה מסורת, אך כמו כל נפש יהודי למרות כל מה שאבותינו סבלו על ידי גוים, שום גוי לא יכול לשבור את מתנת אלוקים את נשמת יהודי,   שם כשהבריטים כבשו את הודו, המיסיונרים של הבריטים תרגמו לנו את התנ"ך כדי להפוך אותנו לנצרות בכפייה, הם הצליחו לנצר את כולם למרות הרבה התנגדות ומלחמות, והם (המסיונרים הבריטים) כתבו בספרים וביומנים שלהם באצמם שהעם המוזר הזה ששם בצפון מזרח הודו הם צאצאי ישראל (את הספרים האלה רק גילינו להם לפני כחמש שנים) , כמו שתמיד הקב"ה הפך את עצת אויבינו לנס "נהפוכו",  קרה גם שם נס אלוקי שעל ידי שתרגמו לנו את התנ"ך גם אנו לאט לאט מתעוררים והבננו שמה שמסופר שם זה סיפורי אבות אבותינו ובדקנו לעומק ועשינו הרבה מחקרים והתאמנו עם הסיפורים והמסורת שיש לנו ביד מעט מאוד וגילינו שאין ברירה אחרת אלא לחזור למה שהינו, אז התחלנו לשמור שבת ומצוות שאנו יכולים לפי מה שאנו רואים בתנ"ך, למזלינו בהודו יש חוק שיווין דת 'חופש דת', בזכות זה חוץ מהשפלה וכמה דברים קטנים לא סבלנו עוד יל ידי גוים, לא רק זה הקב"ה שלח לנו הרבה נסים ושלח לנו את הרב אליהו אביחיל שליט"א וערך שם הרבה מחקרים ועשה לנו עלייה של צעד ראשונה, בשבילנו הקב"ה שלח את ניצוץ אליהו הנביא ליום שהוא מכין יום הגאולה והראה לנו על ידי הנביאים בתנ"ך וזה מתגשם לאט לאט כפי שאנו רואים יום יום.

     וכאן בארץ ב"ה סוף סוף הגענו , לארץ המובטחת שחיכינו ובכינו עליה אלפיים שנה בגלות כדי להיות עם חופשי בארצינו,  לארץ שאבותינו הסבלו חלמו עליה, ב"ה הבנים שלהם זכינו לעלות ולשבת בה אך בלעדיהם,  אני מאמין שבתחיית המתים הקב"ה אב הרחמים  יחיה ויעלה לארץ הקודש את נשמות עצמותיהם.  כמו שחז"ל אמרו בתלמוד שבזמן הקרוב לגאולה  מלכות תהפך למינות, הבננו שהשלטונות שבארץ ישראל שבמדנת ישראל עדיין בידי רחוקים לדת היהודי שתמיד עושה לנו בעיות של עלייה וכל מיני דברים אחרים, את זה הבננו ואפשר עוד להבין, אך לאחרונה קראתי להפתעה את המאמר שפרסמו באתר של ארגון "יד לאחים"  עלינו על בני מנשה, שכביכול יש הרבה מסיונרים אצל בני מנשה ושיו"ר יד לאחים הרה"ג רבי שלום דב ליפשיץ הלך להרשל"צ הרב הראשי לישראל הגר"ש עמר שהכריז עלינו בני מנשה, ודיוח על כך  ש"תהיה זו איוולת וסכנה פיזית ורוחנית להעלות את עולים ארצה ולהכריז עליהם כיהודים". הגרש"ד ליפשיץ ציין כי "יתכן שיש בקרב הנהגת ההתיישבות ביהודה ושומרון מי שרואה בעולים פוטנציאליים אלו מקור לתקווה אולם תהיה זו סכנה אמיתית והרת אסון".  

     כשקראתי את הדברים הופתעתי מאוד ונזכרתי ישר את פרשת "וישב" איך שיהודה הציע לאחיו לגרש ולהגלה את יוסף אבי אבינו מנשה לארץ נכר, כי אני חושב שאני רואה כאן מה שלימדו אותי בישיבה שסימן אבות לבנים,   ארגון יד לאחים שאני מאוד מעריך את פעילותם שהם עושים עבודת קודש וגם שעזרנו להם בפעילותם בשטח מן בצבא, הם עושים מצווה מאוד גדולה "פדיון שבויים" וכולנו עם ישראל תומכים בהם במצווה שהם עושים, כולנו יודעים ומכירים שהם עוזרים ומחזירים את הנשים וילדיהם שהחליטו להתחתן עם ערבים וגויים  ועזבו את אמונתם תורתם מצוותם מסורתם ואת דתם מרצונם בהתחלה, אך אחרי שהם סבלו שם על ידי בעליהן הגוים והחליטו פתאום שהן רוצות לחזור לשטח ישראל ורק כשהם נקלעו בבעיה הארגון אוסף את כל הכוחות עם הרבה עזרה ותרומות מעם ישראל אז הם עוזרים והם מצליחים בפעילות שלהם כך(מבקש סליחה אם אמרתי טעות בזה) , אבל אני שואל את אצמי  למה עד עכשיו הם (יד לאחים) לא פונים את ידם לאחיהם בני המנשה שבזכות אביהם(נו) יוסף קיים עם ישראל, למה הם לא פונים עלינו לשם עזרה לאחיהם? ולמה הם פועלים עלינו הפוך כביכול? אנחנו הוגלנו פעמיים לא מרצונינו כמותשהן, לא רק זה בגלל צרות וענוים בכל ארצי נכר המשכנו לברוח עד סוף העולם, רק כשאנו מתחילים להתעורר ולחזור לארץ של אבותינו למרות הרבה קשיים, אחינו שבידיהם תורה ומצוות  שלפחות שאנו מאמינים שיחבקו אותנו באהבה כשנגיע לארץ של אבותינו, ושקוינו שיעזרו לנו להעיר את קרובינו שעדיין לא זכו להכיר את יהדותם בגלל המסיונרים שהמירו את דתם לנצרות בכפייה לפני כמאה שנה, אני שואל האם קיבלנו מהם עזרה כל שהיא? לא קיבלנו עזרה, לא דובים ולא יער ולא שלום. האם קיבלו אותנו בארץ כאחים לפחות?, כמו שיוסף אבינו קיבל את אחיו במצרים  כשהיה רעב בארץ. לא קיבלנו 'יד' , ולא קיבלו אותנו כ'אחים'.  הלא התפללנו כל יום שלוש פעמים  'תקע בשופר גדול לחרותנו, ושא נס לקבץ גליותינו, וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ: ברוך אתה ה' מקבץ נדחי עמו ישראל'? 

      אך הבננו שלא יעזור רק אם נשאר עם שבר בלב על ההפצה והשם רע  שנגזר עלינו , אז קמנו וערכנו פגישה וישיבה של כל בני מנשה במכון מאיר בירושלים ובישיבת תיכונית בקריית ארבע בשנת תשס"ט בשנה שעברה , ושם חקרנו וחיפשנו אם אכן באמת יש כזה בתוכינו, וגילינו שתי דברים, האחד זה שהיה עולה חדש שעשה טיול בבית לחם מחוסר מודעות שליהודים אסור במקומות כאלה לבקר, ולקח אחראיות וחזר להודו כנראה מעדיף ללמוד הכל מחדש שם, והשני זה שמה שהארגון יד לאחים פירסם בכתבה שלהם לפי מה שהרב דב לפשיץ אמר לשליח שלנו,  שזה לא עלינו(בני מנשה) בדיוק בכתבה , אלא אנשים הנוצרים שנמצאים בהודו שבאזורינו כך. אך למרות כל התירוץ עדיין לא הבננו למה הם כותבים שכביכול האנשים האלא (הנוצרים) הוא(הרב) והארגון מכנים אותם בשמינו כאילו הם מכנים את אצמם "בני מנשה", אין לנו כל קשר איתם והם מאוד מתנגדים לנו, ומה הארגון מפחד מהם? ולמה הארגון מגרה בהם חו"ש לרעתנו? אני שואל ואשאל שוב למה?

                                          כל הכבוד (לת)
r.meir1000, 27/05/10 - 00:24
 
 

 
פארק אתרים מפת האתר דווח על הפרה ממשק ניהול