החכמה HAKHOKHMA


  
Israel ram Chanchin thar HAKHOKHMA (Finvarna) Kartin chhuak... עיתון שבועי לבני מנשה
HOME PageKEIMAHNI אנחנוISRAELMIZORAMRam dangTualchhungPhone DirectoryFiamthuShidukhRadio/Tv B.MMember FileMipui FileWebsite'sFakna פרסומותCHANCHINBUHO MAI MAISPORT'SבעבריתForumShabat Luh hunArticle
 
בס"ד

 

        hakhokhma@walla.com

a liana CHAT-na --> here

HAKHOKHMA Toolbar download

   
Thil Thar

HAKHOKHMA Man & Woman of the Year 2009
תאריך: 10.01.2010 02:52

Hebrew zirna
תאריך: 11.12.2009 09:24

Truma
תאריך: 06.12.2009 00:15

Birth day Hebrew a chhutna
תאריך: 16.09.2009 02:23

מבזק חדשות Chanchin thar Hebrew in
תאריך: 29.06.2009 03:26

   
מזג האויר , Weather

 Vawiin khaw awmdan 

K.Arba---------    19 - 30 Co     

Nitsan----------   26 - 30 Co

Afula------------   26 - 33 Co

Sderot----------   26 - 30 Co   

Beit El-----------   19 - 30 Co

Aizawl-----------   25 - 28 Co


Calendarתמוז - אב ה'תש"ע


יולי 2010
ראשוןשנישלישירביעיחמישיששישבת
        1
י"ט תמוז

2
כ' תמוז

3
כ"א תמוז

4
כ"ב תמוז

5
כ"ג תמוז

6
כ"ד תמוז

7
כ"ה תמוז

8
כ"ו תמוז

9
כ"ז תמוז

10
כ"ח תמוז

11
כ"ט תמוז

12
א' אב

13
ב' אב

14
ג' אב

15
ד' אב

16
ה' אב

17
ו' אב

18
ז' אב

19
ח' אב

20
ט' אב
תענית
21
י' אב

22
י"א אב

23
י"ב אב

24
י"ג אב

25
י"ד אב

26
ט"ו אב

27
ט"ז אב

28
י"ז אב

29
י"ח אב

30
י"ט אב

31
כ' אב

   
Kishurim

HAKHOKHMA
Megazine  

  
HAKHOKHMA facebook 
 
Sport Live

Benei Menashe SKYPE

Radio HAKHOKHMA 

 HAKHOKHMA
Album 
 
   
Benei Menashe Phone No

Ramthianghlima  Menashe fate (Benei Menashe) Phone Number

Benei Menashe  e.mail ---->  here

Benei Menashe SKYPE address---> here


Ramat Mamre / Kharsina

Chhakchhuak Zeev-------054-6261413

Chhakchhuak Rivka-------054-6261419

Colney Yeshurun-----------02-9960275

Colney Sarah----------------054-8463257

Colney Esther----------------054-3055987 / 050-3008121 

Gin Betsalel-------------------054-6440118

Gin Shalem--------------------054-8035306

Gin Ziva-------------------------054-8035307

Rabi.Gin Yehuda-------------052-5543715

Gangte Shmaia---------------052-5666979

Gangte Shimshon-----------054-6959288

Gangte Eliashiv---------------054-6793115

Rabi.Gangte Shimon--------052-5709674

Hangshing Binyamin-------054-2613220

Haukip Daniel-----------------054-8404890

Haukip Shmaia---------------054-6332578

Haukip Netanel---------------054-7431099

Hmar Yehudit------------------054-7337785 / 02-9605964  

Hmar Yoel----------------------054-5654538---02-9960885

Hmar Itskhak------------------054-8031665  

Ilan Yonathan z"l ----------- 02-9962615 

Ilan Shlomit------------------- 052-7576946

Ilan Yehuda-------------------054-8463251  

Ilan Eden----------------------054-8463250

Ilan Moshe ------------------- 052-8295285

Levi Iska (Zari)---------------054-6858311

Manlun Aviel-------------------054-7417405

Manlun Binyamin------------054-8083020

Manlun Eliashiv--------------054-4650068

Menashe Yosef--------------050-2600862 / 02-9960028

Menashe Rina---------------054-3054280

Menashe Rachel(Kti)------054-7515690 / 02-9964465

Menashe Zinga--------------02-9605582 / 054-9748294

Menashe Sangkawii--------054-6871363 

Menashe Meshak-----------054-9748294

Ostrow Tamar/David-------02-9962608

Pachuau Yosef(Lda)------054-3016258

Pachuau Margalit -----------054-6501629

Ralte Azaria-------------------054-7803995

Rokhum Lucy-----------------054-3038981

Rokhum Yoni-----------------050-8325916 / 050-2325916

Sela Eliezer-------------------054-3016277

Sela Doliani------------------054-3016278

Sela Yedida-------------------054-6221167 / 02-9960839

Sharon Ofel-------------------057-7202237 / 02-9964060 

Tauthang Zvulun-------------054-8116759

Thomte Yosi-------------------054-7536995

Tombing Nava----------------054-6780661

Tombing Netanel------------054-5429879

Yalin Orli-----------------------054-5610919 / 02-9961920

Yalin Kfir------------------------052-7963660

Zadeng Zalman--------------050-6946288

Zadeng Shushana----------054-5596778

Zadeng Daniel---------------054-8112989

Zote Ruth(Enkoli)------------054-7942891 / 054-2100862

 

 

 


Kiriat Arba

Chenkual Zothana-----052-6049634

Chenkual Shmuel------052-6049601

Chenkual Chhuangpuii--052-6049606

Chenkual Yosef----------052-6789315

Chenkual Peki-----------052-6049680

Hnamte Nadav-----------054-5367432 

Menashe Rachel--------054-6941790

Menashe Binyamin---054-6922924 / 02-9605331

Menashe Ruth-----------054-6922724

Menashe Shmuel-------054-8022924 

Ngaihte Yeshurun------054-6744714---02-9960551

Ngaihte Sara--------------054-7869456

Ngaihte Yosef-------------054-6426757

Pachuau David------------052-7651308

Pachuau Miriam----------054-7211573

Ralte Eitan-----------------054-8087484

Sharon Yakov-------------050-2391646

Sela Rivka------------------054-8086970 / 054-8086962

Sela Eliyahu---------------054-6872245

Shmuel Lalrindika-------054-2029686

Lushe Rina----------------052-6049620

Khawlhring Nubawihi---054-8463779

Khawlhring Ronen-------054-8099758

Kingbol Hila---------------052-6682986

Hrahsel Yedidia---------054-6792754

Obed'a----------------------054-7882361

Sangtea (Sialhawk)-----050-7990297

Varte Lalchhanhima----054-3416146


Nitsan

Ben Tsion Yakov(Mana)-----------054-2268118

Ben Tsion Nili------------------------054-7381335 / 054-2298118

Ben Tsion, Chawngthu Dina(Lalmami)--------054-2258118

Ben Tsion Lea-----------------------054-7381334

Ben Tsion Marova-------------------054-6558293

Binyamin Yehoshua ----------------054-2338700 / 08-6845057

Binyamin Sharona(Maseni)-------054-6416518

Binyamin Refael----------------------054-6971064

Binyamin Ruth  (Nu Lawmi)-------054-7302303 / 054-8055597 

Binyamin Daniel----------------------054-7302303

Binyamin Kim-------------------------054-8460591

Binyamin Donald---------------------054-8460590

Binyamin Elisha----------------------054-8055596

Binyamin Sharon---------------------050-6591515

Binyamin Rody------------------------054-5236640

Binyamin Khezi-----------------------050-9190536  / 050-9091536

Binyamin Sarina----------------------050-9190532

Binyamin David-----------------------054-6462741

Binyamin Julee-----------------------054-6283326

Boitlung Pinkhas---------------------054-5236746 / 08-6842134

Boitlung Rivka-------------------------054-2076746

Bualte Ishai (Ruala)-----------------054-2180301 / 054-8460217

Bualte Tsofia(Dovi)------------------054-5236746 / 054-8460218

Chhakchhuak Yosi------------------054-8176554 / 08-6842162

Chhakchhuak Mali------------------054-7251418

Chhakchhuak Tirtsa----------------054-7775153

Chhakchhuak Elad-----------------054-5865153 / 054-5685153

Chongloi Avidan---------------------054-3281291 / 08-6842188

Chongloi Milcha-----------------------054-2032674

Chongloi Gershon-------------------054-3021368

Chongloi Ruth------------------------054-2569441

David Eli--------------------------------054-5680953

David Keren---------------------------054-6672873

David Yonathan----------------------054-6326162

Gangte Avin------------054-2369334 / 054-5684522 /  08-6845047 

Gangte Khagit------------------------054-7775767

Gangte Gamliel----------------------054-8139887 / 0777002164 

Gangte Simkha----------------------054-8149887

Haokip Khava---------050-7559406 / 050-7559406 /  08-6845066

Hnamte Malka(Kapzingi)----------050-2225482------08-6842896

Hnamte Reuben---------------------050-2225472

Hnamte Miriam-----------------------054-2542082 / 054-3157704

Hnamte Khanan----------------------054-3384474

Hnamte David-------------------------054-3015512

Hnamte Arbi----------------------------054-3017162

Hmar Lior (Marina)-------------------050-4341783

Hmar Emily-----------------------------054-3041782n

Hmar Sara(Zawmi)-------------------054-8019966

Hmar Daniel(Zuala)------------------054-8130907 / 08-6842484 

Hmar Iris (Thanchhingi)-------------052-4425357

Ilan Yoel---------------------------------054-3151834

 Ilan Nava -------------------------------054-3151836 / 08-6842020

Ilan Maya--------------------------------054-3151837---052-7807380

Ilan Bracha-----------------------------054-3151904

Ilan Eli------------------------------------054-2640345 / 050-7244162 

Ilan Rina---------------------------------054-3017312 / 08-6846437

Ilan Daniel-------------------------------054-6812144 / 08-6845229

Ilan Rodi---------------------------------050-7137239

Ilan Moris--------------------------------054-6812144 

Ilan Jeni---------------------------------054-6906599

Israel David-----------------------------054-7725658

Israel Rozy------------------------------054-7725643

Israel Meshak--------------------------054-6260349

Israel Esther----------------------------054-6260359

Kipgen Eliezer-------------------------050-4738471 / 08-6842158

Kipgen Sarah--------------------------054-7738471

Kipgen Khayim------------------------054-2507357 / 08-6843461

Kipgen Nehama----------------------054-7244109

Lhungdim Amos----------------------054-5489976 / 08-6717924

Lhungdim Leah-----------------------054-5489967

Menashe Vered -----------------------054-8156554

Menashe Shmuel (Ldpa)-----------054-8020061

Misau Yoel------------------------------050-7598010 / 08-6845541 

Misau Medid---------------------------050-7414074

Misau Emuna-------------------------054-8460286

Misau Ruby----------------------------052-2042109 / 054-2506674 

Pachuau Sara (Dari)----------------054-3098687 / 08-6890388

Pachuau Tamar----------------------054-2143585

Pachuau Lily---------------------------054-2267273

Ralte Yonathan-----------------------054-5257750

Ralte Vera------------------------------054-7977714

Sela Natan-----------------------------050-4146297

Sela  Rina------------------------------050-4146296

Sela David-----------------------------054-6803115 / 08-6843022

Sela Dina -----------------------------054-6280081

Sailo  Amikhai------------------------054-3255731

Sailo Penuela------------------------054-3255901

Sailo Oved-----------------------------054-8119437

Shinlung Amos-----------------------054-8117958 / 08-6845857 

Shinlung Elisheva-------------------054-8117963

Sharon Netanel----------------------054-7825774

Sharon Elisheva---------------------054-7826774

Sharon Stanley-----------------------054-6423420 / 08-6845028

Sharon Rina (Muani)----------------054-6423421

Yambem Eliahu----------------------052-8850578 / 08-6845163 

Yambem Esther----------------------052-5688058


Sderot

Tlau Peer ----------------------------- 052-6928803

Tlau Sulamit ------------------------ 052-6928802

Zolat Dagan ------------------------- 054-3016341 


Beit El

Rabi.Gangte Shlomo--------052-7692210

Hauhnar Dolev-----------------054-2632690

Hnamte Gila---------------------050-7371556

Hmar Isaac----------------------054-8028910

Michael Menashe--------------052-3894190

Rabi.Manlun Nisim------------052-4095283 

Rei Binyamin--------------------054-5684918

Zadeng Binyamin--------------054-8112993

R.p.a-------------------------------052-6376880


Ofra

Manlun Nisim-----------------052-4095283

Manlun (Rei) Rivca --------- 050-6497007 

Bat Sheva -Ngurpuii---------050-9971519 / 02-9971519

 David----------------------------054-2878202

 


Mitspe Yericho

Perets Kobi--------------050-9110300----02-5909804

Perets Rivka-------------052-3049208


Afula

Chawngthu Yaron-----------054-2601513

Chhakchhuak Ezra-----------054-6486295

Chhakchhuak Amnon (Rongura)---052-8693649

Chhakchhuak Shmuel-------052-6160608

Chhakchhuak Rivka-----------054-6805299

Sharon Jimy---------------------054-5946056

Yoram Rut (Vani) -------------054-3016293

Hmar Roni ---------------------054-3016234

Hmar Khaviva -----------------0543016231 

Sela Hila ------------------------054-8447601 

Pachuau Ovadia ------------- 054-7960557 

Pachuau Nirit ----------------- 054-5758766

Pachuau Shem Tov ----------- 054-3987107

Rei Miriam(Pi Romawii)----- 054-5376060

Rei Gedion----------------------054-5243881 

 


Maalot

Yoram Shmuel ------------- 054-6302395

Yoram Edna ---------------- 054-6302553

Khawlhring Avior ---------- 04-9974918  /  054-7432279

Khawlhring Dana ----------054-6503244

Kingbawl Yosef  ----------- 04-9570360   /   052-6902593

Kingbawl Edna -------------

Kingbawl Geula ------------  054-9936008

Hnamte Zimra --------------- 054-3179578

Fanai Orit ---------------------- 054-6806533

Fanai Elkhanan -------------- 054-6277914

Fanai Rivca ------------------- 054-6408233

Hmar Yaeli--------------------- 054-5654276

Colney Itzkhak---------------- 050-7955870  

Colney Adina ---------------- 050-4944421  / 07-75641820


Jerusalem

Harav.Eliyahu Avichail------------02-6424606

Rabi.Sela Gurion-------------------054-5729855 / 02-6792925 - 

 

 


***** Hengte hi theih ang tawk a Benei Menashe  phone number kan dah luh te an ni rih a, tih sual palh emaw,  Phone no kan dah luh hmaih palh te khawngaiha min tan puia kan e.mail ah  a phone neitu hming leh khua leh a number min han hriat tir turin kan ngen a che u.....   hakhokhma@walla.com  

 
פארק אתרים מפת האתר דווח על הפרה ממשק ניהול